Udgivet af Torben Fogde Larsen, tir d. 17. mar 2020, kl. 17:00

Corona-foranstaltninger i Nibe og Vokslev sogne ifølge biskoppernes corona-vejledning: 

Menighedsråd og præster i Nibe og Vokslev beder om, at alle forstår vigtigheden af at undgå at sprede smitten og derfor at vi derfor også griber til foranstaltninger, der er fremmed for folkekirken i vores dagligdag, hvor vi forsamles og nyder fællesskabet. Vi må have hinanden i tankerne og i øjnene og glæde os til, at det igen bliver hverdag. 

Vi beder jer tage følgende til efterretning, og vi beder jer vise hensyn mod syge og andre udsatte

  • Kirkerne er lukkede. Dvs. det er ikke muligt at holde kirkerne åbne for bøn eller lignende.
  • Alle gudstjenester er aflyst.
  • Begravelser finder sted under andre former med få deltagere, som præsten anviser. Dette antal kan ændres, hvis myndighederne indfører nye bestemmelser, også efter højtideligheden er planlagt.
  • Dåb og vielse bør udskydes hvis muligt, og dette aftales mellem præsten og de involverede. Hvis det gennemføres, skal antal deltagere begrænses til nærmeste pårørende og vidner.
  • Konfirmationer: Forældrene må være indstillede på, at samtlige konfirmationer kan blive udskudt. Situationen bliver fulgt tæt.
  • De kirkelige handlinger, der gennemføres, skal finde sted under restriktive forhold: - Med minimum personale: dvs. præst, organist og kirketjener
  • - Antal deltagere: Provster og præster har af biskop fuldmagt til at fastlægge et skønnet antal, der omfatter nærmeste pårørende og så få som muligt. - Kun inviterede deltager i dåb, vielser, begravelser og bisættelser. Det er private arrangementer
  • Samtaler og sjælesorg: Præsterne står til rådighed for samtaler og sjælesorg som altid, men kun undtagelsesvist ved privat fremmøde. Fortrinsvist vil det foregå via skype-møde eller telefon

Med venlig hilsen menighedsrådet og præsterne

Kategorier Nyheder