Udgivet af Torben Fogde Larsen, ons d. 8. jul 2020, kl. 10:07

Antal deltagere i Nibe og Vokslev kirke ved gudstjenester og kirkelige handlinger

efter de nye retningslinjer pr. 10. juni 2020.

  • Der må være 1 person pr. 2 m2, hvis der ikke synges, dvs. man må sidde med en meters afstand fra næse til næse.
  • Der skal stadig være 2 meters afstand fra næse til næse, hvis der skal synges, dvs. 1 person pr 4 m2.


Dette gælder dog ikke for dem fra samme hustand. De må gerne sidde på samme bænk ved siden af hinanden.

Vi regner med, at der i hovedreglen bliver sunget ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Antal deltagere ved gudstjenester, bryllupper og begravelser er i udgangspunktet 65 personer i Nibe Kirke og 55 personer i Vokslev kirke.

(Dette tal kan dog modificeres og øges, hvis nogle er fra samme husstand.)

Dog må der max. I Nibe Kirke sidde 80 personer i hovedskibet og 26 personer i sideskibet. I alt 106 personer. Der må max i Vokslev Kirke være 75 personer.

Ved konfirmation er der følgende retningslinier.

Der kan maksimal være 16 konfirmander ved en konfirmationsgudstjeneste i Nibe Kirke. I Vokslev Kirke er det fint med de 9 tilmeldte på et hold.

Konfirmanderne sidder forskudt på en stol og ved hver anden bænk

Konfirmandfamilien må sidde 5 personer på samme bænk ved konfirmanden, hvis de er i samme hustand/forældre/søskende og bedsteforældre.

De øvrige to må sidde nede i kirken eller i sideskibet. OBS pulpituret i Nibe Kirke må ikke bruges!

Kategorier Nyheder