×

Advarselsmeddelelse

  • This event has already taken place.
Torsdag d. 14. marts 2019, kl. 17:00

Hvem bestemmer over gudstjenesten?

Præsterne slipper tøjlerne over gudstjenesten og giver dem frit videre! I hvert fald for en stund ved gudstjenesten torsdag 14. marts kl. 17.00 i Nibe kirke. Peter Møller Madsen (Nibe Festival) har sagt ja til at prædike, og hvad der i øvrigt vil ske i kirken, er op til dem, der har lyst til at være med. Musik, læsninger, liturgi, salmer og sange gives frit.

Ved en workshop tirsdag 26. februar kl. 19-21 i Dommergården er alle velkomne, der har lyst til at sætte deres fingeraftryk på denne eksperimenterende gudstjeneste, måske som musiker, læser eller med gode ideer.

Efter gudstjenesten 14. marts (kl. 18-20) er menighedsrådet vært ved et lille traktement i Sognegården, og herefter bliver der oplæg og gruppearbejde om, hvordan gudstjenester i Folkekirken skal se ud i fremtiden.