Det kan være svært at se sammenhængen mellem påsken som kristen højtid og vores måde at fejre påske på med påskeæg, frokoster med lam og arbejde i haven. Se de små videoer og få en forklaring.

Påskeæg

Traditionen med at spise påskeæg er ældgammel. Hør hvad påskeægget symboliserer, og hvordan man brugte påskeæggene i gamle dage.

 

I gamle dage var det et sikkert forårstegn, når hønsene begyndte at lægge æg igen. Æg er forårsmad, som også symboliserer opstandelsen. Derfor pynter vi med æg og kyllinger til påske.

Æg symboliserer opstandelsen

Ægget er siden den tidligste kristendom blevet brugt som symbol på opstandelsen. Æggeskallen ser død og livløs ud som graven. Men inden i skallen bryder et nyt liv frem, ligesom Jesus brød ud af grav og død, da han opstod påskemorgen.

At pynte påskeæg

Det er også en gammel skik at pynte sine æg. Tidligere bar man en påskekurv med æg til kirke påskesøndag og fik præsten til at velsigne sine æg. Mange steder gik der sport i at dekorere æggene smukkest og bære den smukkeste påskekurv til kirken.

Trille, trante og prikke påskeæg

Påskeæggene blev også brugt til særlige påskelege, hvor man kunne vinde de andres æg. Man trantede eller trillede påskeæg ned ad en bakke og så gjaldt det om at trille længst eller at ramme de andres æg. Når man prikkede æg, slog man sine æg mod hinanden, og det gjaldt om først at slå hul på den andens æggeskal.

Pynt dine påskeæg
•Når man koger hønseæg med løgskaller eller andre naturmaterialer i vandet, får man røde, gule, brune eller grønne æg.
•Traditionelle påskeæg er ofte røde, fordi den røde farve symboliserer Jesus' blod på korset.
•Vil du lave et mønster på ægget, kan du lægge voks på det i mønstre, før det koges, eller ridse mønsteret på æggeskallen efter kogning.

 

Påskelam

Vi spiser lam til påske, fordi det er forårsmad, og fordi det symboliserer påskens budskab. Jesus blev nemlig ofret som et uskyldigt lam. Påskelammet symboliserer noget helt bestemt. Hør hvorfor det har så stor betydning i påsken.

 

Egypternes redning 

I Det Gamle Testamente kan vi læse om, at Gud sendte ti plager over egypterne for få Farao til at frigive israelitterne. De var nemlig slaver i Egypten. Til sidst sendte Gud dødens engel gennem landet. Israelitterne havde fået bud fra Gud om at slagte et lam og smøre dets blod på dørstolperne til deres hjem, og her gik dødens engel forbi. Ligesom lammets blod reddede israelitterne, redder Jesus´ død på korset mennesket fra at skulle dø uden håb om evigt liv.

Syndebuk 

Begrebet syndebuk har vi fra et ritual, som jøderne gennemførte ved den årlige fest Yom Kippur. Præsterne ved templet tog et lam med til byens grænse. Her lagde de alle folkets synder på det uskyldige dyr og jog det ud i ørkenen. Det blev gjort til syndebuk, altså til det dyr som bar menneskers synder og tog straffen for dem. Syndebukken er derfor også et godt billede på, hvad Jesus´ død betyder. Lammet som billede på Jesus Jesus bliver flere steder i Bibelen kaldt Guds lam.

Lammet bliver brugt som symbol på Jesus i salmer og i kirkekunst. 

I kalkmalerier, altertavler og glasmosaikker kan man ofte finde et hvidt lam med en rød fane, som symboliserer Jesus efter opstandelsen. Lammets hvide farve er uskyldens og renhedens farve, mens den røde farve i fanen minder om Jesus' blod ved korsfæstelsen.

 

Hør nærmere om solen som et påskesymbol

 

Solen er et af kirkens ældste symboler på Jesus. At Jesus opstod, betyder nemlig, at lyset sejrer over mørket. Påskesolen danser Du har måske selv set pinsesolen danse? I gamle dage var det skik at stå tidligt op påskemorgen for at se påskesolen danse i glæde over, at Jesus var stået op fra de døde. Traditionen er i Danmark blevet rykket til pinse, måske fordi det er lysere der.

Som den gyldne sol frembryder Solen som symbol på Jesus møder vi blandt andet i salmedigteren Thomas Kingos store påskesalme Som den gyldne sol frembryder (Salmebogen nr. 227). Også Grundtvig bruger solopgangen som billede på Jesus' opstandelse i salmen Som forårssolen morgenrød (Salmebogen nr 234).

Kilde: www.folkekirken.dk