Provst

           Gerda Neergaard Jessen

Kontor: Dommergården, Grydstedgade 10. 9240 Nibe

tlf: 98351035 / 23611270 

email: gnj@km.dk

Privat adresse: Sygehusvej 2. 9240 Nibe

Fridag: mandag


Sognepræst

Tine Junker Dalgaard.                                                                                                               

Træffes i Sognegården på tlf. 98 35 14 63 eller mobil: 20462425

Privat: Thit Jensens Vej 12. 9240 Nibe

Email: tjd@km.dk

 

 


Sognepræst

Elisabeth Linde Førgaard Hildestad

Nørholm Præstegård

Nørholm Bygade 46

9240 Nibe

tlf: 98341207 / 21242318

email: elhi@km.dk

Elisabeth har orlov i perioden 1/6 - 2018 - 31/5 - 2019


Konstitueret sognepræst ( fra 1/7-2018 )

           Lotte Lyngby

           tlf: 41675577

           email: loly@km.dk